Τηλέφωνο Επικοινωνίας    +(30) 210 - 6454406      gt.ektiposi@gmail.com

ΜΠΛΟΚ-ΣΥΝ/ΛOΓΙΑ ΙΑΤΡ.

[hozbreak]

 

 ΜΠΛΟΚ-ΣΥΝΤΑΓΟΛOΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ

Μπλόκ: Τιμολόγια, Δ.Αποστολής, Αποδείξης Παρ.Υπηρεσιών κ.τ.λ

Α5 Διπλότυπα 50 φύλλων.

Τεμάχια                  1χρώμα               2χρώματα              4χρώματα

10                        150€                  180€                  235€

20                        160€                  210€                  245€

50                        220€                  270€                  340€

100                       310€                  330€                  400€

200                       420€                  460€                  500€

 

 Μπλόκ: Α5 Τριπλότυπα 50 φύλλων με αρίθμηση.

Τεμάχια                  1χρώμα               2χρώματα              4χρώματα

10                       160€                  195€                  245€

20                       180€                  220€                  275€

50                       250€                  290€                  360€

100                      340€                  375€                  480€

200                      480€                  530€                  650€

 

Μπλόκ: Α4 Διπλότυπα 50 φύλλων με αρίθμηση.

Τεμάχια                  1χρώμα               2χρώματα              4χρώματα

10                        160€                  195€                  250€

20                        180€                  230€                  280€

50                        250€                  290€                  350€

100                       370€                  425€                  490€

200                       600€                  675€                  780€

 

Μπλόκ: Α4 Τριπλότυπα 50 φύλλων με αρίθμηση.

Τεμάχια                  1χρώμα               2χρώματα              4χρώματα

10                        165€                  200€                  250€

20                        220€                  265€                  320€

50                        300€                  350€                  435€

100                       440€                  490€                  590€

200                      600€                  750€                  890€

Συνταγολόγια  – μπλοκάκια ψαροκολλητά.

Μονοχρωμία , (14x21), μονόφυλλο

50 τεμ.   130€

100 τεμ. 185€

200 τεμ. 250€

 

Διχρωμία, (14x21), μονόφυλλο

50 τεμ.   150€

100 τεμ. 215€

200 τεμ. 280€

Copyright 2014 G&T® Graphics and Technology

Forgot your details?